3. marts 2022

Vi vil revolutionere plejesektoren – sammen med jer!

Plejeområdet står i disse år over for en kæmpe udfordring. I dette årti vil antallet af borgere over 80 år stige med 60% – hvilket betyder markant flere plejekrævende ældre. Og samtidigt bliver det sværere og sværere at rekruttere plejepersonale og tiltrække unge til sosu-uddannelserne.

Hvis serviceniveau, omsorg og arbejdsglæde i plejen skal bevares for fremtiden, er plejesektoren derfor nødt til at foretage radikale ændringer!

Vores kommunale partnere har alle udtrykt et ønske om, at plejesektorens interessenter går sammen og i fællesskab udvikler én holistisk løsning på disse udfordringer. En løsning, der indfrier de stigende effektiviseringskrav – men bevarer omsorg og forbedrer arbejdsmiljø. Og en løsning, der kan koordineres via én teknologisk platform, som kan bruges på tværs af faggrupper.

Derfor har vi startet innovationsfællesskabet, Fremtidens Pleje, hvor vi sammen med kommuner, interesseorganisationer, forskere og plejens øvrige interessenter udvikler den helhedsløsning, der matcher fremtidens behov.

I vores community trækker vi på alle fagligheder, teoretisk og praktisk ekspertise og personlige indsigter. Og sammen vil vi nytænke plejesektoren og skabe fremtidens pleje!

I den kommende tid vil vi afsløre mere om vores community og udviklingen i vores virksomhed.

Så følg med her på siden, på LinkedIn og Facebook – og vær en del af rejsen!