Løsninger

Livius hjælper borgere, plejere og pårørende til at kommunikere, planlægge og videndele nemmere og bedre med hinanden.

Livius

Vores digitale platform Livius sikrer en bedre og mere effektiv kommunikation, planlægning og vidensdeling.

Det reducerer behovet for fysiske besøg, giver effektive workflows og hjælper borgerne til at blive mere selvhjulpne. Samtidigt med, at arbejdsglæden øges og den personlige omsorg bevares.

Det kan Livius

Livius platformen består af en række udvalgte moduler, herunder video, kalender og chat.

Tilsammen faciliterer de et bedre, mere effektivt og nærværende samarbejde mellem borgere, medarbejdere og pårørende.

Blandt andet reduceres behovet for fysiske besøg, og platformen gør det herudover muligt for medarbejdere at assistere hinanden uden fysisk tilstedeværelse. 

Foruden markante effektiviseringer og besparelser, medfører brugen af Livius også en lang række positive synergieffekter – som skaber en bedre hverdag for alle involverede.

Platformen er nem og intuitiv at anvende for alle slags brugere og kan bruges på både tablet, mobiltelefon og computer. Livius er naturligvis lukket og sikret mod ekstern adgang.

Se mere om Livius’ moduler

Fagpersoner kan foretage videokald til både borgere og kollegaer. Det reducerer bla. behovet for fysiske besøg og gør det f.eks. muligt for medarbejdere at oplære og kvalitetssikre uden at være fysisk til stede. 

Borgeren kan ligeledes nemt og enkelt lave videokald til både plejepersonale og pårørende. Det gør hverdagen tryg og skaber tættere relationer. Denne funktion er rettighedsstyret og tilpasses den enkelte borger.

Fagpersoner får overblik over egne kontakter og kan filtrere på tværs af relationer.

Borgeren får ligeledes nemt og enkelt adgang til alle sine kontakter og kan filtrere i dem.

Borgeren får overblik over sine aftaler og opgaver og kan dele kalenderen med pårørende. Fagpersonerne får adgang til borgerens kalender, egen kalender og fælles kalender.

Således opnås overblik over dagens opgaver og opgaver/aftaler kan nemt oprettes og koordineres med borgere og kollegaer.

Borgeren kan her både skrive og indtale beskeder til personale og pårørende. Ligeledes kan fagpersoner sende beskeder til borgeren og til kollegaer.

Borgeren kan skrive om dagens oplevelser og eventuelt dele disse med personale eller pårørende. Hvis dagbogen deles med fagpersoner, kan de følge med i og kommentere på oplevelserne, og den kan dermed bruges som pædagogisk værktøj.

Her kan borgeren se og bestille varer, services og ydelser fra private og offentlige udbydere, såsom transport eller aktiviteter. Ligeledes kan plejepersonale se og bestille varer, services og ydelser, såsom eksempelvis bleer, hygiejneprodukter og transport.

Borgeren kan her gemme, dele og hente dokumenter, billeder og videoer. Arkivet kan deles med pårørende eller fagpersoner efter ønske. Ligeledes kan medarbejderne gemme, dele og hente dokumenter, billeder og video. Såsom for eksempel forflytningsvejledninger, træningsvideoer med mere.

Her får borgeren overblik over dagens måltider via tekst og billeder. Borgeren kan nemt til- og framelde måltider eller tilkøbe måltider til pårørende. Samtidigt får køkkenet et hurtigt overblik over de bestilte måltider kan nemt trække data, der gør afregningen nemmere.

Livius kan for eksempel bruges til:

 • Påmindelser om indtagelse af væske, mad og medicin
 • Indkøb
 • Instruktioner
 • Sårbehandling
 • Tryghedskald
 • Overværelse af opgaver
 • Genoptræning
 • Tryghedskald
 • Rådgivende og støttende samtaler
 • Redskab til konsulentfunktion medarbejdere imellem
 • Træning/genoptræning
 • Brug af tolk
 • Kontakt med myndighederne

Fordele

Medarbejderne oplever en fleksibel personaleplanlægning og en effektiv kommunikation, som forbedrer arbejdsgange, samarbejde og sikkerhed – hvilket er til gavn for effektiviteten og det psykiske arbejdsmiljø.

Beboerne oplever øget selvstændighed, medindflydelse og selvhjulpenhed. ligesom trygheden også øges via en bedre kontakt med familie, plejepersonale og professionelle. Herudover oplever borgeren mindre uro i hjemmet, da fysiske rutinetjeks kan reduceres.

Pårørende oplever øget tryghed, bedre kontakt med beboeren og større mulighed for involvering og indsigt. De pårørende kan dermed blive en stor hjælp i hverdagen.

Effekt

 • Behov for færre fysiske besøg
 • Mere effektiv planlægning
 • Bedre overblik for borgere, plejere og pårørende
 • Tidsbesparelse per borger
 • Reducering af vejtid 
 • Reducering af kørselsomkostninger
 • Færre indlæggelser
 • Reducering af stress
 • Større arbejdsglæde
 • Bedre kommunikation

Vi hjælper jer hele vejen

En god implementering er helt central for at opnå fuld effekt og glæde af Livius. Vores implementeringsteam har selv en omfattende erfaring fra plejeområdet, og ved hvad der skal til for sikre en vellykket digital omstilling i plejen.

Vi hjælper både medarbejdere, ledere og borgere hele vejen igennem hele processen – så I sikres en effektiv og succesfuld integrering af platformen i det daglige arbejde. 

Fremtidens pleje

Hos Livius videreudvikler vi løbende vores løsninger i et tæt og innovativt samarbejde med plejesektorens interessenter.

I vores tværfaglige community, Fremtidens Pleje, skaber vi sammen med danske kommuner, interesseorganisationer, private aktører og forskere fremtidens holistiske plejeplatform.

En platform, der kan bruges på tværs af fagområder og teknologier, og som lever op til fremtidens stigende effektiviseringskrav –  uden at gå på kompromis med nærhed og omsorg.