Implement­ering

Vi støtter ledere, medarbejdere og brugere igennem hele processen og sikrer en succesfuld digital omstilling.

Vi hjælper jer hele vejen!

Vi ved at en optimal implementeringsproces er helt central for at opnå fuld effekt og glæde af Livius. Derfor støtter vi både ledere, medarbejdere og brugere igennem hele forandringsprocessen fra A til Z.

Vores implementeringsteam består af personer med omfattende erfaring fra plejesektoren. Vi kender både kultur, opgaver og udfordringer indefra – og det er med afsæt i den forståelse, at vi skaber succesfuld digital omstilling. 

Vores digitale forandrings­proces

Baseret på vores erfaring kræver en succesfuld digital omstilling grundig forberedelse og en simpel opstartsfase – så alle bliver trygge og får tid til at gøre den nye teknologi til en naturlig del af hverdagen.

Når vi faciliterer digital forandring foregår det derfor i 5 faser:

Beslutnings- og Afklaringsfasen

I denne fase tegnes ”De store linjer” af projektejerne.

Styregruppe etableres. Styregruppen har som opgave at følge projektet, motivere organisationen, kommunikere både internt og eksternt samt fastsætte rammerne og retningslinjerne, undersøge potentialet, fastsætte mål samt udarbejde baseline.

Det er vigtigt, at der tages stilling til hvilke områder og faggrupper, der skal deltage, ligesom tidlig involvering af visitationen er at foretrække.

Forberedelses­fasen

I denne fase ”Detaljeplanlægges” eksekveringen og arbejds- og implementeringsgruppen etableres. Arbejds- og implementeringsgruppen har som opgave at forberede, følge og støtte eksekveringen af implementeringen og undervisningen samt motivere organisationen.

Det er vigtigt, at der sker en grundig planlægning, hvor der startes meget simpelt op, for derefter at udbygge brugen af video.

Opstarts­fasen

I denne fase sker ”Eksekveringen”, og ambassadørgruppen etableres.

Hele medarbejdergruppen orienteres og motiveres til at bidrage på forskellige vis ved for eksempel identificering af borgere med mere.

Driften starter op med brug af videoløsningen ud fra de retningslinjer og rammer, der er sat af styre- og arbejdsgrupperne.

I denne fase er det vigtigt med ledelses- og supportopbakning. Derfor kommer vores implementeringsteam ud i driften for at motivere, støtte og afhjælpe eventuelle udfordringer.

Fastholdelses- og forankringsfasen

I denne fase er der fuld fokus på ”Fastholdelse”.

Arbejds- og ambassadørgruppen har en fælles opgave i at fastholde og begynde at udbygge brugen af platformen, således at den bliver en naturlig del af hverdagen og en forankret arbejdsproces.

Løbende, og alt efter behov, vil arbejdsgruppen afdække behovet for tilstedeværelse af vores implementeringsteam.

Genbesøg

Med fase 1-4 er organisationen hjulpet godt i gang med brugen af Livius og de nye arbejdsgange.

En vedvarende ledelsesudvikling og optimal udnyttelse af de virtuelle besøg og platformens øvrige muligheder kræver fastholdelse og yderligere forankring. 

Vi arrangerer derfor genbesøg i et omfang og format, der er skræddersyet til behov og ønsker i jeres organisation.