Fremtidens Pleje

Sammen skaber vi omsorgsfuld teknologi til fremtiden

Verden står overfor en kæmpe demografisk udfordring. På kort tid vil der globalt blive markant flere ældre – og det betyder markant flere plejekrævende borgere. I Danmark vil antallet af borgere over 80 år stige med hele 60% fra 2020 til 2030 -og tendensen er kun stigende. 

Samtidigt oplever vi både herhjemme og i hele Europa store rekrutteringsproblemer i plejesektoren og vanskeligheder ved at tiltrække unge til sosu-uddannelserne. 

Det betyder altså at færre medarbejdere skal tage sig af flere plejekrævende borgere. Hvis plejens serviceniveau skal bibeholdes, er vi derfor nødt til at tænke nyt og i langt højere grad bruge velfærdsteknologi. 

Vores kommunale samarbejdspartnere har grundet de demografiske og rekrutteringsmæssige udfordringer, der er i sigte, efterspurgt, at plejesektorens interessenter sammen udvikler én samlet totalløsning på fremtidens store udfordringer. En totalløsning, som kan koordineres via én platform, der kan integrere alle typer teknologi og bruges på tværs af faggrupper.

Fremtidens Pleje

Derfor har vi skabt den innovative community, Fremtidens Pleje, hvor vi i fællesskab med danske kommuner, interesseorganisationer, forskere og andre interessenter, finder frem til den totalløsning og de teknologier, der kan sikre en værdig pleje i fremtiden. 

Ud fra den viden, vi får fra vores community, videreudvikler vi løbende vores teknologi og skaber platform, der kan matche fremtidens behov.

Vi arbejder i Fremtidens Pleje innovativt og struktureret ved sammen at bearbejde disse 8 temaer: 

1) Fremtidens plejekrævende personer
2) Rekruttering og fastholdelse 
3) Organisering
4) Samarbejde på tværs af sektorer
5) Stat/region og kommuner
6) Borgeren
7) De pårørende
8) Teknologi

Ældre person med smartphone

Vil du være en del af Fremtidens Pleje?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev nederst på siden, og meld dig ind i vores LinkedIn Gruppe, hvor du kan være med i innovationsfællesskabet, bidrage med inputs, få spændende inspiration samt netværke med andre fra plejesektoren.

Har du spørgsmål eller ønsker du en udtalelse om projektet, så kontakt kommunikationsansvarlig Annamaria Lauridsen på al@livius.tech.