14. juni 2022

Faste hjemmehjælpere og de RIGTIGE hjemmehjælpere er nøglen

“Vi får flere demente – og derfor bliver det ekstra vigtigt med faste hjemmehjælpere og – ikke mindst – de rigtige hjemmehjælpere, som brænder for faget”, lyder det fra sosu-assistent Rolf Martin Andresen. Vi har talt med ham om fremtidens øgede antal demente, og hvordan de vil påvirke ældreplejen – samt hvad han ser af løsninger på disse udfordringer.

“Alle mennesker bliver usikre med alderen og har brug for nogle faste rammer. Og det er gælder i endnu højere grad demente borgere”, fortæller sosu-assistent Rolf Martin Andresen, som har arbejdet i hjemmeplejen i Sønderjylland i 8 år.

Når vi kan se frem til langt flere demente, bliver det at skabe faste, trygge rammer i ældreplejen endnu vigtigere. Og her kommer vi ikke udenom behovet for faste og velkendte hjemmehjælpere til borgerne, lyder det fra Rolf.

“Selv vores ikke-demente borgere, bliver voldsomt påvirkede af at have mange forskellige og ukendte hjemmehjælpere. Hvis de for eksempel har haft en ny nattevagt, kan det være, at de ikke sover hele natten, fordi de bekymrer sig om, hvorvidt hjælperen har husket det hele”, fortæller han.

“Og når det så handler om demente borgere, ja så bliver denne usikkerhed jo blot endnu større og har en voldsom stor effekt”.

Sosu-assistent Rolf Martin Andresen har arbejdet i hjemmeplejen i 8 år.

Øget tidsforbrug og flere konflikter

“Med demente er det VIRKELIG vigtigt, at man gør tingene på de måder, de er vant til. Så det er et kæmpe problem, hvis der kommer mange forskellige hjælpere i deres hjem”, fortsætter han.

“Så bliver de vrede, utrygge eller udadreagerende. Og ikke alene går det ud over deres velbefindende, det påvirker også den næste medarbejder, der kommer på besøg”.

Den følelsesmæssige tilstand, den demente kan komme i grundet ukendte medarbejdere, gør, at næste hjælper i hjemmet må bruge langt mere tid på borgeren, forklarer Rolf.

“Det gør arbejdet meget mere tidskrævende og skaber potentiale for konflikter i mellem borger og medarbejder – da hjælperen ikke nødvendigvis har den tid, der skal til for at få borgeren i ro igen”.

Derfor er vi i fremtiden nødt til at arbejde på at få faste hjemmehjælpere til hver borger – da stor udskiftning skaber en negativ spiral af øget tidspres og dårligt arbejdsmiljø, påpeger Rolf.

Et mål, der kan vise sig svært at indfrie, når vi ser ind i en fremtid med flere ældre og færre til at tage sig af dem, tilføjer han.

De RIGTIGE medarbejdere

Hjemmeplejen står over for et stort rekrutteringsproblem. Og det kan godt bekymre Rolf – særligt fordi vi får flere demente.

“Det bekymrer mig, fordi vi så bliver færre til at løse opgaverne. Men også, fordi man i plejen så kan føle sig nødsaget til at tage hvem som helst ind. Og dette job er bestemt ikke for hvem som helst”, fortæller Rolf.

“Når der nu bliver endnu flere demente, bliver det endnu vigtigere, at vi har de rette medarbejdere. For at arbejde med demente kræver en meget høj faglighed – og menneskelighed!”, siger han.

“Dem, som arbejder med demente skal virkelig have hjertet på rette sted og have menneskelig forståelse. De skal brænde for det her job. Ellers går både borgeren og hjælperen i stykker”, pointerer Rolf.

Små afdelinger er vejen frem

Og hvordan løser vi så udfordringerne med de mange kommende demente og behovet for langt flere medarbejdere – som brænder for jobbet?

“I forhold til at sikre faste hjemmehjælpere til borgerne, så ser jeg små teams som en vigtig del af løsningen, da de har en mere fleksibel planlægning”, siger Rolf.

Og små teams vil samtidigt også være noget, der kan gøre jobbet mere attraktivt, tilføjer han.

“Små teams gør, at du har et meget større tilhørsforhold og team spirit. Det giver meget mere arbejdsglæde og mere loyalitet til din arbejdsplads. Jeg arbejder selv i et lille team. Og her melder man sig for eksempel ikke bare syg, hvis man er en smule utilpas. Vi tænker på hinanden og er næsten som en lille familie”, fortæller han.

Mere faglig udvikling i hjemmeplejens teams

At arbejde i små teams vil også være en fordel i forhold til de unge medarbejdere, som har behov for mere fællesskab på arbejdspladsen, for at bevare gnisten, påpeger han.

Og i forhold til håndteringen af fremtidens mange demente, skal vi, ifølge Rolf, også tænke meget mere i vidensdeling i hjemmeplejens teams.

“For vi har nogle medarbejdere for, hvem det bare er SÅ naturligt at arbejde med demente, og som instinktivt ved, hvordan de skal agere. Der skal vi være bedre til at lade dem dele ud af deres viden og på den måde styrke hele personalegruppens faglige kompetencer”, siger han.

Generelt vil det være hensigtsmæssigt at tænke mere i løbende faglig udvikling i afdelingerne, pointerer Rolf.

“Løbende faglig sparring og udvikling er også noget, der forbedrer arbejdsglæden. Du går ikke i stå, men bliver hele tiden ved med at blive udfordret og udvikle dig. Det er super vigtigt”.

“Små teams, med faglig udvikling og team spirit er klart noget, jeg ser som en af løsningerne på fremtidens udfordringer med mange ældre – og mange demente”, påpeger Rolf.

“Små teams kan sikre faste hjælpere til borgerne og kan samtidigt gøre faget mere attraktivt – så vi ikke alene tiltrækker mere personale, men også det rigtige personale”, afrunder han.